Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej,
w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktu (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

W celu wykonania prawa do odstąpienia, Konsument – przed upływem wskazanego powyżej terminu – musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.